Mijn Sonneveld
Registreren Inloggen 

Inloggen

Besteloverzicht
0
De grondstoffen zijn toegevoegd aan uw bestelling
Klantenservice: 00800-76663853 Facebook Youtube Linkedin icon Twitter icon
// Home / Privacy statement

Privacy statement

Gebruik van persoonlijke gegevens door Sonneveld Group B.V.


Sonneveld Group B.V. (nader te noemen als Sonneveld) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, medewerkers, de bezoekers van haar websites en de gebruikers van mobiele applicaties van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, medewerkers, bezoekers en gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sonneveld houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sonneveld Group B.V., Rietgorsweg 1-3, 3356 LJ, Papendrecht.


Verwerking van persoonsgegevens

Sonneveld legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer u een product of dienst van ons afneemt, deelneemt aan een workshop of studiereis, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, onze website bezoekt, een online account heeft, uw interesses opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Sonneveld. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses van het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

Als Sonneveld uw gegevens vastlegt, dan heeft dat bijvoorbeeld betrekking op contactgegevens, inloggegevens, betaling- en factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Sonneveld gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, in het kader van het aanbieden van een bepaald online product of dienst, social site of mobiele applicatie, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Sonneveld, van haar subs, dochter- of zustermaatschappijen of van bepaalde zorgvuldig geselecteerde (categorieën van) derden op de hoogte te houden (online of per post).

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven en ons toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door het registeren voor onze nieuwsbrief of één van onze online producten of diensten, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten, diensten, acties en aanbiedingen van en door Sonneveld. Als u hier geen prijs meer op stelt, dan kunt u zich op ieder moment afmelden.

Klikgedrag en IP-adres: geaggregeerde analyse en rapportages

Op de websites van Sonneveld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om de informatie op onze website zo relevant mogelijk voor u te maken. Op deze wijze kan Sonneveld haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Sonneveld ook gebruik van het IP-adres van uw apparaten. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw apparaat wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van (geaggregeerde) analyses en rapportages.

Gepersonaliseerde (e-mail)berichten en aanbiedingen

Om een klantprofiel op te stellen, kan Sonneveld gegevens over uw klikgedrag op individueel niveau verwerken en combineren met uw contactgegevens, gegevens over bestelde producten, functiegegevens en/of de door uw opgegeven interesses. Op basis van uw klantprofiel kan Sonneveld de inhoud van commerciële (e-mail)berichten, waaronder nieuwsbrieven, afstemmen op uw voorkeuren of specifiek op uw interesses afgestemde aanbiedingen doen voor producten of diensten van Sonneveld en/of derden in de vorm van advertenties op de websites, mobiele applicaties en bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Sonneveld houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Sonneveld geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen profielpagina onder uw account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) of als u niet (langer) wil dat uw klantprofiel wordt opgesteld – door gegevens over uw individueel klikgedrag te verwerken en te combineren met uw klantgegevens- op basis waarvan u gepersonaliseerde nieuwsbrieven en advertenties kunt ontvangen, kunt u dit per e-mail melden bij privacy.sonneveld@sonneveld.com of schriftelijk bij Sonneveld, Postbus 42, 3350 AA PAPENDRECHT. Houdt er rekening mee dat uw laatst aangegeven voorkeuren leidend zijn voor Sonneveld en dat het verwerken van uw voorkeuren enige tijd kan nemen.

Inzage, verwijdering en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Sonneveld over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen of te laten verwijderen. Dergelijke verzoeken om inzage, verwijdering of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Sonneveld, t.a.v. Afdeling privacy, Postbus 305, 3350 AA Papendrecht of via mail naar privacy.sonneveld.@sonneveld.com. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Sonneveld met uw gegevens omgaat.

Het gebruik van cookies door Sonneveld

De websites van Sonneveld maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, die worden opgeslagen op uw pc, mobiele telefoon of tablet, meestal via het gebruik van uw browser. Cookies worden onder meer gebruikt om bezoekers toegang te kunnen geven tot diverse webfuncties, om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden, om de functionaliteit van onze internetdiensten te kunnen analyseren en om gebruikersgericht en interesse-gebaseerd te kunnen adverteren. Dit impliceert in meer of mindere mate het gebruik van persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, en helpt ons om onze websites te verbeteren en om onze digitale communicatie met de ontvanger zo relevant mogelijk te maken.

Bezoekers kunnen zelf het gebruik van cookies reguleren via de instellingen van de webbrowser(s). U kunt hier zelf instellen of cookies automatisch mogen worden gedownload op uw pc/telefoon/tablet, of dat u liever per keer aangeeft of een cookie gedownload mag worden of niet. U kunt op elk gewenst moment cookies weer verwijderen via de instellingen van uw browser. Hoe u dit moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Lees meer in het menu met instellingen voor internet/privacy in uw browser voor nadere instructies. Let op: wanneer u het gebruik van cookies afwijst, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze website, maar ook voor die van andere websites.

Doel van cookies op de website

Onze website gebruikt cookies, die zowel door ons worden geplaatst als door derden, met de volgende doeleinden:
  • Analyse: Wij gebruiken cookies om het aantal unieke bezoekers op onze websites te tellen en om statistiek te kunnen genereren over het functioneren van onze websites. Cookies verzamelen informatie over het bezoek van pagina’s en gebruikersinformatie zoals geografische lokatie, surfgedrag, besturingssysteem en browser op uw pc/telefoon/tablet.

 

  • Inloggen: Wanneer er op een website de mogelijkheid bestaat om in te loggen, wordt een identificatienummer en tijdstip van inloggen opgeslagen in een cookie op uw pc/telefoon/tablet, hetgeen het mogelijk maakt om te navigeren op de website, zonder dat u steeds opnieuw moet inloggen op elke pagina die u opent.

 

  • Interesse-gebaseerde marketing op internet: Het kan zijn dat u advertenties van Orkla-bedrijven tegenkomt op andere websites. Dit is mogelijk door cookies, die informatie bevatten over inhoud en pagina’s die u heeft bezocht op onze websites en gebruikersdata, zoals bijvoorbeeld uw geografische lokatie. Op deze manier kunnen wij uw belangstelling identificeren en daardoor online advertenties presenteren die voor u relevant zijn. Deze technologie heet remarketing en wordt geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld Google.

 

  • Gebruik van gedragsinformatie voor vergelijkbare doelgroepen: Vergelijkbare doelgroepen zijn gebaseerd op informatie die is verzameld over het gedrag van gebruikers op onze websites. Op basis van kennis ten aanzien van de interesses van een bepaalde groep gebruikers (zie het vorige punt), kunnen wij online advertenties presenteren aan een andere groep gebruikers met een vergelijkbaar gedragsprofiel op onze websites.

 

Meer informatie over cookies die op onze sites gebruikt kunnen worden, waarvoor die worden gebruikt, toegang van derden tot informatie die door de cookies is verzameld en de bewaartermijn van deze cookies, kunt u vinden in de lijst onder ‘Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden’. Informatie die is ingezameld door cookies van derden, zal ook door deze derden kunnen worden gebruikt. Hun contactgegevens kunt u vinden op hun eigen websites (zie de lijst hieronder met specificaties).

Wijzigingen Privacy Statement

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Sonneveld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
BRC Halal Kosher RSPO Skal

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie. Sluit