Mój Sonneveld
Zarejestruj Zaloguj 

Zaloguj

// Strona Główna / Zastrzeżenie

Zastrzeżenie

Warunki niniejszego zastrzeżenia (odtąd nazywanego „Zastrzeżeniem”) mają zastosowanie do strony internetowej www.sonneveld.com , własności spółki SONNEVELD GROUP B.V., z głównym miejscem działalności znajdującym się w Rietgorsweg 1-3, Papnendrecht (skrzynka pocztowa 42, kod pocztowy 3350 AA) w Holandii i zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Dordrecht pod numerem 23040542 (odtąd nazywanej „SONNEVELD”). Proszę uważnie zapoznać się z poniższym Zastrzeżeniem. Poprzez wejście na tą stronę internetową oraz/lub poprzez wykorzystanie informacji przekazanych na stronie lub przez stronę zgadzasz się prawnie podlegać warunkom niniejszego Zastrzeżenia. W sytuacji jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy prawnymi uwarunkowaniami właściwych produktów lub usług oraz tym Zastrzeżeniem, prawne uwarunkowania właściwe dla danych produktów lub usług mają pierwszeństwo.

Używanie strony internetowej
Informacje przekazane na stronie internetowej lub poprzez stronę internetową nie powinny być wykorzystane jako substytut dla jakiekolwiek formy porady. Decyzje podjęte na podstawie tej informacji zostają podjęte na twój własny rachunek i ryzyko. Pomimo, że SONNEVELD podejmuje starania aby przekazać dokładne, kompletne oraz aktualne informacje, które zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, SONNEVELD nie daje gwarancji, że informacje podane na stronie lub poprzez stronę internetową są dokładne, kompletne oraz aktualne. SONNEVELD kontroluje oraz utrzymuje tą stronę internetową z terenów Holandii i nie gwarantuje ani nie odpowiada,  iż informacje podane na stronie internetowej lub poprzez stronę internetową są odpowiednie do wykorzystania w innej lokalizacji. Jeśli używasz tej strony internetowej w innej lokalizacji, jesteś odpowiedzialny za zgodność z mającym zastosowanie lokalnym prawem.

SONNEVELD nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje, że strona internetowa zawsze działa bez błędów lub przerw. Używanie strony internetowej, które może utrudniać używanie strony przez innych użytkowników, którzy mogą zagrażać/narazić na niebezpieczeństwo  funkcjonowanie tej strony internetowej i/lub wpływać na informacje podane na stronie lub poprzez stronę lub zagrażać oprogramowaniu, nie jest dozwolone.Informacje, produkty i usługi osób trzecich
W miejscach, gdzie SONNEVELD podaje link to stron internetowych osób trzecich, takie linki nie są formą wspierania przez SONNEVELD żadnych produktów ani usług przekazywanych poprzez te strony internetowe. Używanie tychże linków jest całkowicie na twoje własne ryzyko i SONNEVELD nie ponosi i nie przyjmuje odpowiedzialności za zawartość, użycie bądź dostępność tych stron internetowych. SONNEVELD nie zweryfikował prawdziwości, dokładności, odpowiedzialności, wiarygodności, kompletności żadnej z zawartości tych stron internetowych.

Własność intelektualna
SONNEVELD, bądź stosowny właściciel, zachowuje wszystkie prawa (włączając prawa autorskie, znaki handlowe, patenty jak również wszelkie inne prawa własności intelektualnej) w stosunku do wszystkich informacji podanych na lub poprzez stronę internetową (włączając w to wszystkie teksty, grafiki i logo). Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, publikacja, dystrybucja lub reprodukcja jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SONNEVELD lub odpowiedniej zgody właściciela. Jednakże, dozwolone jest drukowanie i/lub pobieranie informacji zawartych na stronie internetowej dla własnego osobistego użytku. Podawanie linków do stron SONNEVELD nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SONNEVELD.

Komunikacja on-line
Wiadomości, wysyłane do firmy SONNEVELD poprzez pocztę e-mail mogą nie być bezpieczne. SONNEVELD rekomenduje unikanie wysyłania jakichkolwiek poufnych informacji do firmy SONNEVELD za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli zdecydujesz wysłać wiadomość do SONNEVELD poprzez e-mail, akceptujesz ryzyko, iż mogą być one przejęte, użyte w niewłaściwy sposób i/lub zmodyfikowane przez osoby trzecie.

Wyłączenie odpowiedzialności
Zarówno firma SONNEVELD, jak i żaden z jego przedstawicieli lub podwykonawców nie będzie odpowiedzialny za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, podlegające karze lub przykładowe szkody, włączając w to straty finansowe, utratę zysków lub naruszenie wizerunku marki (nawet jeśli SONNEVELD jest poinformowany o takiej możliwości), powstające w jakikolwiek sposób, włączając, ale nie ograniczając się do: (I) jakiegokolwiek uszkodzenia, zawirusowania lub innych usterek sprzętu lub oprogramowania w związku z dostępem lub użyciem tej strony internetowej, (II) informacji dostępnych na stronie internetowej lub poprzez stronę internetową, (III) przejęcia, modyfikowania lub użycia w niewłaściwy sposób informacji przesyłanych do firmy SONNEVELD lub do ciebie, (IV) funkcjonowania lub niedostępności tej strony internetowej, (V) niewłaściwego wykorzystania tej strony internetowej, (VI) utarty danych, (VII) pobierania lub użycia jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego dzięki tej stronie internetowej, lub (VIII) żądań osób trzecich w związku z użyciem tej strony internetowej. Wyłączenie z odpowiedzialności jest wykonywane dla korzyści dyrektorów i pracowników SONNEVELD.

Właściwe prawo

Strona internetowa i Zastrzeżenia powinny podlegać i być skonstruowane zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory wynikające z/lub w związku z tymi Zastrzeżeniami powinny należeć do wyłącznej jurysdykcji sądów Holandii.Zmiany
SONNEVELD zastrzega sobie prawo do zmiany informacji dostępnych na/lub poprzez tą stronę internetową, włączając w to warunki Zastrzeżenia, w każdym momencie bez zawiadomienia. Rekomenduje się, aby dokonywać cyklicznego przeglądu informacji dostępnych na stronie internetowej lub poprzez stronę internetową, włączając w to warunki Zastrzeżenia.

Copyright 2005 SONNEVELD GROUP B.V.

Polityka prywatności

BRC Halal Kosher RSPO Skal

Ta strona korzysta z plików cookies. Dlaczego? Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji. Zamknij